Studietur til Skejby Sygehus

Sektorbestyrelsen på besøg på fremtidens sygehus

I silende regn tog vi spændte fra Randers til et længe ventet besøg på det nye Skejby Hospital.

Vi skulle på rundvisning i den endnu ikke ibrugtagne Nordfløj.

Ude fra fremstår det som en kæmpe byggeplads. Håndværkerne er i fuld gang med at bygge helikopterlandingsplads til de store helikoptere fra Forsvarets Redningstjeneste.

Byggeri Skejby 

Næsten tørskoede nåede vi den anviste indgang, og vi kunne herinde beundre et færdigt men ikke ibrugtaget hospital.

Vi blev vist rundt af et par meget kvalificerede kvinder. Den ene havde siddet i byggeudvalg fra det første spadestik blev taget i "den gamle østfløj" og den anden IT- ansvarlig for hele Skejby Hospital.

Nordfløjen bliver i begyndelsen af 2018 taget i brug som akutmodtagelse, når akutmodtagelsen på Kommunehospitalet på Randersvej lukker.

Der arbejdes intenst på at få alt til at fungere, og både reddere, sygeplejersker og læger øver dagligt på at få udstyr og procedurer afprøvet i detaljer.
Det sker fra minut til minut at akutafdelingen flytter fra Randersvej til Skejby, så alt skal fungere, når ambulancerne kører til Skejby.

Vi fik forevist modtageafdelingen, ambulancehallen og nogle behandlingsrum.

Alt er nyt og højteknologisk. "Kommandorummet" er et rum fyldt med storskærme, hvor læger, sygeplejersker og sekretærer kan følge patienten fra ambulancen til ankomsten på hospitalet, så fagpersoner allerede har taget stilling til behandling.

Akutbehandling kan startes allerede i ambulancehallen, hvor der er indrettet rum til særlig traumetilfælde, men ellers bliver patienten kørt til akutafdelingens behandlingsstuer. Når det er nødvendigt tilkaldes speciallæger fra andre afdelinger til akutafdelingen. Når patienten er stabiliseret køres vedkommende til specialafdeling andetsteds i huset.

Behandlingsstuerne er indrettet med det nyeste tekniske udstyr, og der er scannere i afdelingen, så patienten straks ved ankomsten kan scannes. Der er taget højde for, at vi danskere bliver kraftigere, så diverse løftegrej til forflytning af patienter kan løfte 250 kg.

Der ingen vinduer, der kan åbnes, så der er fuldautomatisk klima-/varmeanlæg i huset. Det er et kæmpe anlæg, som til forskel fra gamle bygninger, hvor al teknik er placeret i kælderen, er indbygget midt i huset (2. sal)

Der er lavet rørpostanlæg, så intern transport af post, medicin og blodprøver kan foregå lynhurtigt, i det efterhånden kæmpestore hospital.
En blodprøve sendes med rørpost fra akutafdelingen til laboratoriet, og svaret fås ganske kort tid efter, så behandling kan igangsættes. 

Patientstuerne er alle enestuer, dog med få to-sengsstuer, som er tiltænkt yngre patienter, som måske har mere behov for at tale med nogen, som måske fejler det samme.

Seng på Skejby

At finde rundt på et så stort hospital kan være en udfordring, men man har gjort sig mange tanker om skiltning, som efter en forklaring virker logisk og overskuelig.   Når en patient bliver indkaldt til Skejby Hospital, vil der stå på brevet hvilken parkeringsplads der er nærmest og hvilken indgang man skal bruge, samt hvilket bogstav og nummer afdelingen har.

Tak for et spændende kig ind i fremtidens superhospital.

Henning B. Eriksen Sektorbestyrelsen Servicesektoren