Servicesektoren i FOA Randers

Andre Nørlund Vangsgaard
Sektorformand
André Vangsgaard
Tlf. 4697 1923

Servicesektoren er en sammenlægning af den tidligere Kost- og service og Teknik- og servicesektor og varetager interesser for begge sektorers medlemmer.

 

Faggruppeklubber 

Alle medlemmer i Servicesektor har mulighed for at søge om at oprette en klub. Der kan være tale om både faggruppeklubber og tværfaglige klubber. Sektoren har udarbejdet en folder, der beskriver de forskellige forhold i forbindelse med oprettelse og "drift" af klubber i Servicesektor.

Du kan læse folderen her

Blanketter til klubbens arbejde

Aktivitetsønsker

Registrering af klubben

Bestyrelsesmedlemmer i klubben

Refusion af udgifter