Servicesektoren repræsenterer følgende faggrupper:

 • Husassistenter
 • Tilsynsassistenter
 • Kantineledere
 • Rengøringsledere
 • Køkkenmedhjælpere
 • Serviceassistenter
 • Ung i huset
 • Rådhusbetjente
 • Amtsbetjente
 • Betjentformænd
 • Biblioteksbetjente
 • Bogbuschauffører
 • Plejehjemspedeller/pedeller ved ældreboliger
 • Badeassistenter
 • Bademestre
 • Målerkontrollører
 • Museumsbetjente
 • Kustoder
 • Viceværter
 • Idrætsassistenter
 • Færgepersonale
 • Skolebetjente
 • Pedeller og medhjælpere
 • Teknisk servicemedarbejdere
 • Teknisk serviceledere

På forbundets hjemmeside kan du læse mere om faggruppernes arbejdssteder, uddannelse, funktioner og brugergrupper. (Teknik)

På forbundets hjemmeside kan du læse mere om faggruppernes arbejdssteder, uddannelse, funktioner og brugergrupper. (KOST)