Der er en rygepolitik i dagplejen!

Læserbrev

Efter at have læst artiklen "Børns helbred må vige for retten til at ryge" i jeres medlemsblad "Tæt på Kræft" nr.1, marts 2006, ønsker dagplejerne i FOA - Fag og Arbejde at gøre jeres læsere opmærksomme på, at vi er enige med Kræftens Bekæmpelse om rygningens skadevirkninger - også, og måske især, for de helt små børn.
 
Vi er derfor meget rystede over, at der i artiklen er billeder af børn sammen med rygende voksne. Dette er IKKE virkeligheden i dagplejehjemmene.
 
Dagplejere er professionelle og ansvarsbevidste. Når vi ikke længere kalder os selv for dagplejemødre, men dagplejere, er det netop for at signalere, at vi udfører et professionelt stykke arbejde, og i høj grad ønsker en løbende udvikling af vores fag. Den udvikling indebærer også, at vores fag løbende tilpasses det øvrige samfunds udvikling. Rygningens skadevirkninger er i dag kendte, også i dagplejen, og det afspejler kommunernes rygepolitikker da også.
 
Udviklingen af dagplejen har betydet, at der selvfølgelige ikke ryges i dagplejehjemmene, når børnene opholder sig der. Ligesom der heller ikke ryges udendørs, når dagplejeren er sammen med børnene. For få år siden var netop det definitionen på et røgfrit dagplejehjem. Vi har derfor også været meget glade for de plakater og klistermærker, som vi for nogle år siden fik af Kræftens Bekæmpelse, som havde budskaberne "Velkommen til et røgfrit dagplejehjem" og "Frisk luft i lungerne er godt for mig og ungerne".
 
Vi vil gerne kunne tilbyde børnene røgfrie hjem, og da andelen af dagplejere der ryger kun er 15 pct. og faldende, skulle man tro, at det var muligt i den nærmeste fremtid. Men for at kunne tilbyde et helt røgfrit dagplejehjem, vil dagplejeren skulle kunne garantere, at der aldrig er rygere på besøg i hjemmet - også selvom ingen i dagplejerens egen familie ryger. Et hjem som helt er fri af røgpartikler vil også kræve, at ingen af børnene i dagplejen har forældre der ryger. Derfor kan det indtil videre være svært for dagplejeformidlingerne at tilbyde helt røgfrie hjem.
 
FOA - Fag og Arbejde vil meget gerne sammen med Kræftens Bekæmpelse arbejde for, at flere dagplejehjem bliver helt røgfrie. Fokus på succesfulde rygestop, og på hvordan man, kommuner og dagplejere sammen, videreudvikler rygepolitikker, er derfor blandt vores fælles fremtidige udfordringer.
 
Læserbrevet er forfattet af dagplejerne i FOA - Fag og Arbejde på deres faggruppelandsmøde den 22. marts 2006. Godt 19.000 dagplejere er organiseret i FOA - Fag og Arbejde. Dagplejepædagogerne i FOA - i denne gruppe er også dagplejelederne - har ønsket at være medunderskrivere af brevet.