Dagplejens pædagogik er nu anerkendt

Der er en særlig pædagogik i dagplejen. Det er fastslået med rapporten "Børnene med i hverdagen - Dagplejepædagogik", der blev præsenteret på sektorens landskonference i maj måned. Rapporten skal nu bruges, blandt andet til at skaffe uddannelse til dagplejen - for anerkendelse i ord er ikke nok.


"Pædagogikken i dagplejen er en særlig pædagogik, der har dagplejens særlige betingelser og rammer som grundlag. I dagplejen er der tryghed, nærvær, ro, omsorg, god tid til det enkelte barn og små børnegrupper i et hjemligt miljø med en fast voksen. Børnene deltager i daglige gøremål og tager del i et familieliv i dagplejerens familie, der kan supplere børnenes egen familie.

9 ud af 10 forældre er da også tilfredse eller meget tilfredse med dagplejen. Forældrene mener blandt andet, at dagplejen er god til at finde den rette balance mellem barnets behov og hensynet til andre.

Vi har længe haft dokumentation for dagplejens værd gennem forældrenes udsagn i brugerundersøgelser. Med rapporten har vi nu også fået anerkendte forskere på børneområdets anerkendelse af dagplejen pædagogik.

Vi kunne nu godt tænke os anerkendelsen i form af målrettede uddannelsestilbud, kvalitets- og lederudvikling. I stedet for undervisningen i institutionspædagogik , vil vi have sat faget dagplejepædagogik på skemaet.

På den pædagogisk grunduddannelse skal dagplejere undervises i det, der specifikt handler om dagplejen og dens pædagogik. Og der bør oprettes en diplomuddannelse under de eksisterende centre for voksenuddannelse, specielt rette mod dagplejepædagoger.

Dagplejen er et ligeværdigt tilbud og et godt alternativ til institutionspædagogikken - derfor vil vi med dagplejepædagogikkens anerkendelse i hånden arbejde videre på at opnå lige vilkår for at udføre vores arbejde."

Nyhedsbrev Pædagogisk sektor

Rapporten "Børnene med i hverdagen - Dagplejepædagogik" kan bestilles på forbundets hjemmeside og koster 30,00 kr.