Valgmøder A-kasse delegerede i Randers

Hvem skal repræsentere dig på a-kassens delegeretmøde i december?

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Medlemshuset, Østergade 12, 8900 Randers C
Målgruppe: Alle medlemmer af a-kassen FOA Randers
Tilmeldingsfrist: Den 29. august 2019 Tilmeld dig her

A-kassen afholder delegeretmøde i december 2023 og i den forbindelse skal der vælges delegerede.

Delegeretmøde er a-kassens øverste myndighed og imellem delegeretmøderne er det hovedbestyrelsen, der er a-kassens øverste ledelse.

Valgmødet indkaldes med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Forslag som ønskes behandlet

3) Valg af delegeret og suppleanter herfor

4) Indstilling af hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bemærk, at der jf. § 22 stk. 1 i a-kassens vedtægter kun skal vælges 1 delegeret i hver valgkreds, som ikke må være HB-medlemmet.

Der bliver serveret kaffe og småkager.

Du kan se mere om a-kassens delegeretmøder her