Redaktion

Nyheder til medlemmer af FOA Randers

Nyhedsbrev til medlemmerne udsendes på mail hver måned undtagen i juli måned.

I 2024 er der følgende deadline:

1. halvår 2. halvår nyhedsbrev nr. 1/25
8. januar deadline
11. januar udsendelse

12. februar deadline
15. februar udsendelse

4. marts deadline
7. marts udsendelse

8. april deadline
11. april udsendelse

6. maj deadline
8. maj udsendelse

3. juni deadline
6. juni udsendelse

12. august deadline
15. august deadline

2. september deadline
5. september udsendelse

30. september deadline
3. oktober udsendelse

4. november deadline
7. november udsendelse

9. december deadline
11. december udsendelse

6. januar deadline
9. januar udsendelse

Udsendelse
Nyhedsbrevet udsende på mail. Det er derfor vigtigt, at din mailadresse er rigtigt registreret i medlemskartoteket. Du kan tjekke din mail oplysninger her eller sende en mail til randers@foa.dk, med emnet mailadresse til registrering så registrer vi din mailadresse.

Indlæg
Du er som medlem i FOA Randers meget velkommen til at indsende indlæg og medlemsarrangementer til nyhedsbrevet.
Indlæggene sendes til mailadresse randers@foa.dk med tydelig angivelse af hvilket nyhedsbrev, indlægget ønskes udsendt i. Dit navn og medlemsnummer/fødselsdag skal fremgå af mailen.
Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte/moderere indlæg og billeder, hvis det overskrider god skik og tone (fx hvis den er i strid med loven, hvis den chikanerer navngivne personer eller FOA og FOAs politikere og ansatte eller hvis indlægget er usagligt)

Redaktion
Redaktionen består pt. af:

  • Afdelingsformand Lene Hartmann - lehh@foa.dk
  • Mariejo Christensen - majc@foa.dk
  • Konsulent Anna-Kathrine L. Hansen - akh002@foa.dk