Redaktion

Nyheder til medlemmer af FOA Randers

Nyhedsbrev til medlemmerne udsendes på mail hver måned undtagen i juli måned.

I 2022 er der følgende deadline:

1. halvår 2. halvår nyhedsbrev nr. 1/2023

3. januar deadline
6. januar udsendelse

7. februar deadline
10. februar udsendelse

28. februar deadline
2. marts udsendelse

4. april deadline
7. april udsendelse

2. maj deadline
5. maj udsendelse

7. juni deadline
9. juni udsendelse

8. august deadline
11. august deadline

5. september deadline
8. september udsendelse

3. oktober deadline
6. oktober udsendelse

7. november deadline
10. november udsendelse

5. december deadline
8. december udsendelse

9. januar deadline
12. januar udsendelse

Udsendelse
Nyhedsbrevet udsende på mail. Det er derfor vigtigt, at din mailadresse er rigtigt registreret i medlemskartoteket. Du kan tjekke din mail oplysninger her eller sende en mail til randers@foa.dk, med emnet mailadresse til registrering så registrer vi din mailadresse.

Indlæg
Du er som medlem i FOA Randers meget velkommen til at indsende indlæg og medlemsarrangementer til nyhedsbrevet.
Indlæggene sendes til mailadresse randers@foa.dk med tydelig angivelse af hvilket nyhedsbrev, indlægget ønskes udsendt i. Dit navn og medlemsnummer/fødselsdag skal fremgå af mailen.
Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte/moderere indlæg og billeder, hvis det overskrider god skik og tone (fx hvis den er i strid med loven, hvis den chikanerer navngivne personer eller FOA og FOAs politikere og ansatte eller hvis indlægget er usagligt)

Redaktion
Redaktionen består pt. af: