Store bededag - Få svar på dine spørgsmål

Skal min chef give mig fri en anden dag?
FH har lavet en guide, der giver dig svar på nogle af de hyppigst stillede spørgsmål om afskaffelsen af store bededag.

Den 28. februar 2023 besluttede Folketinget at afskaffe store bededag som helligdag fra den 1. januar 2024. Den dag, der tidligere var store bededag, vil derfor med virkning fra 2024 være en almindelig hverdag.

De fleste lønmodtagere vil derfor fremover skulle arbejde som normalt på det, der tidligere var store bededag. Derudover bortfalder fx særlige helligdagstillæg og ret til kompenserende frihed for arbejde på store bededag – og det gælder uanset, om vilkårene er aftalt individuelt eller kollektivt.

Du kan læse mere i FHs guide til Store Bededag