LGBT+familier og soloforældre

Den 1. januar 2024 træder nye barselsregler i kraft, som sikrer LGBT+-familier og soloforældre bedre muligheder for orlov.

Efter de nye regler bliver det muligt for retlige forældre at overføre ikke-øremærket barsel til sociale forældre eller nærtstående familiemedlemmer. Retlige forældre er barnets mor, far eller medmor.

Bedre fleksibilitet

Ved sociale forældre eller nærtstående familiemedlemmer forstås en retlig forælders:

  • ægtefælle eller samlever med en forventet forældrelignende relation til barnet.
  • en kendt donor med en forventet forældrelignende relation til barnet.
  • en kendt donors ægtefælle eller samlever med en forventet forældrelignende relation til barnet.
  • forældre og søskende over 18 år. Det gælder også, hvis den juridiske forælder er død.

Du kan læse mere på Forbundets hjemmeside