Nyt år – nye muligheder

2024 har allerede nu vist sig som et år fuld af overraskelser.
Inden vi for alvor er kommet i gang, har vi skullet vænne os til tanken om en ny regent og vi har kæmpet med den værste snestorm i 25 år og dens eftervirkninger.
Det har helt sikkert givet rigtig mange af jer ekstra udfordringer og har krævet en helt særlig indsats fra jeres side.

Så er vi da ligesom i gang og jeg tror faktisk det kommer til at blive et år med mange forandringer.

A-kasserne er nu ved at finde på plads i de nye regionskontorer og er gået i gang med arbejdet. Det betyder en ændret hverdag både for os i Medlemshuset, og ikke mindst for jer som medlemmer i jeres kontakt til a-kassen.

Foråret kommer til at stå i overenskomstforhandlingernes tegn. OK24 er i gang og det er spændende at følge forhandlingerne og se om vi ender i konflikt i april/maj måned.

2024 er også året, hvor vi skal udvikle FOA som organisation. Kongresserne i efteråret besluttede, at 2024 skal være et fagligt udviklingsår, hvor vi i fællesskab skal finde en ny struktur for FOA, der kan bære os ind i fremtiden.

Som medlemmer får I mulighed for at være med i drøftelserne og derigennem påvirke udformningen af det endelige forslag, der skal besluttes på en ekstraordinær kongres i 2025.

Alle i Medlemshuset ser frem til et spændende år sammen jer.

Afdelingsformand Lene Hartmann