Vi skal ikke hjem - vi skal videre

Strukturkommission, robusthedskommission, reformkommission og nu taler statsministeren om at etablere en permanent trepartsinstitution – er det bare endnu en syltekrukke eller den direkte vej til indflydelse?

I mange år har skiftende regeringer nedsat kommissioner og udvalg, der skulle undersøge alle mulige store og små og ofte upopulære sager. Forskellige eksperter er blevet udpeget til at komme med anbefalinger om alt fra klima, skat, uddannelse, infrastruktur og meget meget andet.

Trepartssamarbejdet er i sit udgangspunkt et andet. Her er det ikke nogen, der udpeger eksperter. Her er det parterne selv, der vælger hvem, der sidder med ved bordet. Vi kan i fagbevægelsen vælge den, der bedst repræsenterer lønmodtagernes synspunkter og holdninger.

Samarbejdet mellem regering, arbejdsgivere og lønmodtagere er en grundpille i det danske arbejdsmarked og dermed det Danmark, vi kender. Trepartssamarbejdet sikrer lige indflydelse, og betyder, at lønmodtagernes vilkår og forhold bliver tilgodeset på lige fod med arbejdsgivernes. Fællesskabet finder de bedste løsninger for fællesskabet.

Derfor kan en permanent trepartsinstitution være en unik mulighed for at påvirke udviklingen i Danmark til gavn for lønmodtagerne, men det kræver, at vi i fagbevægelsen løfter os og finder en fælles retning.

 

Fanerne smældede og fællesskabet blev fejret, da vi inviterede hele Danmark til 1. maj, men dagene forud for 1. maj viste os, at vi ikke kan tage fællesskabet i FH for givet.

Fagbevægelsen står over for store udfordringer: udmøntning af de 3 mia. til ekstraordinært lønløft for offentlig ansatte, resultaterne af lønstrukturkomiteens arbejde, seniorpension og de kommende OK24 forhandlinger er blot noget af det, arbejdsmarkedsparter skal finde fælles løsninger på.

 

Derfor var det noget af et slag, da FH mistede sin formand. Omstændighederne omkring Lizette Risgaards handlinger skal afklares, men det må ikke lamme os – dertil er der for meget på spil.

Vi har som fagforeninger påtaget os et ansvar på vegne af mere end 1,3 mio danske lønmodtagere, og det er nu FH fællesskabet for alvor skal vise sit værd. Vi skal vise, at vi sammen kæmper for at sikre lønmodtagernes vilkår, og at dette arbejdet fortsætter selvom vi er slået kortvarigt tilbage. Vi skal ikke hjem – vi skal videre.

 

Kontaktinformation:

Lene Hartmann, afdelingsformand FOA Randers

Mobil 2044 4407