Sektorbestyrelseskonference i Pædagogisk sektor 2023

Den årlige sektorbestyrelseskonference i Pædagogisk sektor bød på 2 dejlige forårsdag med fokus på faglighed og sektorens arbejde i det kommende år.

Første dag med fokus på aktuelle temaer inden for sektorens fagområder og andendagen, hvordan der skal arbejdes med alle disse emner lokalt.

 

Formanden for den centrale sektor Kim Henriksen deltog den første dag. Han gennemgik de områder, der arbejdes med lige nu: PAU uddannelsen, minimumsnormeringen, fagfagligheden og herunder udfordringer i økonomi og rekruttering.

 

Et af de store emner er dagplejens fremtid. Dagplejen som pasningstilbud til de helt små børn kan noget andet end vuggestuer, og det er vigtigt at sætte fokus på dagplejen som et kompetente dagpasningstilbud – måske skal dagplejen omdøbes til: Et professionelt dagtilbud i hjemligt miljø.

 

Det fremtidige arbejde for 2022-2023 kommer til at fokusere på følgende emner:

 

  • Fremtidens dagplejere
  • Den politiske strategi for børn i udsatte positioner.
  • Det specialiserede område
  • Udmøntning af OK 23 Privat overenskomstforhandling.
  • OK 24 overenskomst forhandling for kommunerne og regionerne.

Sektorbestyrelsen ser frem til at arbejdet i den kommende periode.

 

På sektorbestyrelsens vegne

Kitt Alexia Mortensen