Pen Sam Seniormøder

I maj og juni måned afholder Pen Sam igen online seniormøder for medlemmer fra 59 år.

På mødet får deltagerne information, tips og inspiration til at planlægge deres pension. Vi kommer blandt andet rundt om emnerne:

  • Hvor, hvornår og hvordan vil du leve seniorlivet
  • Muligheder i pensionsordningen
  • Efterløn
  • Tidlig pension
  • Folkepension
  • ATP og LD
  • Nedsparring i ejerbolig som en del af din pensionsøkonomi.

 

Mødet foregår online, varer 1 ½ time og ledes af rådgivere fra PenSam Pension og PenSam Bank. Ægtefæller/samlevere er også velkomne til at deltage. Mødet optages. Det giver deltagerne muligheden for at gense hele eller dele af mødet igen, efter behov.

Uddybende information og tilmelding på www.pensam.dk/senior