Pen Sam Seniormøde

Når du nærmer dig pensionsalderen, er det en rigtig god idé at få overblik over, hvilke muligheder du har. Derfor inviterer vi alle, der fylder 59 år, til seniormøde. Alle på 59 år og derover er velkomne til at deltage.

Mødet varer ca. 1,5 time og foregår online. Din ægtefælle/samlever er også velkommen til at deltage.
På mødet får du information, tips og inspiration til at planlægge din pension. På mødet kommer vi bl.a. rundt om emnerne:

Hvor, hvornår og hvordan vil du leve seniorlivet
Muligheder i pensionsordningen
Efterløn
Tidlig pension
Folkepension
ATP og LD
Nedsparring i ejerbolig som en del af din pensionsøkonomi.
Der tages forbehold for ændringer.

Mødelederne vil være rådgivere fra PenSam Pension og PenSam Bank.

Som forberedelse til mødet, er det en god idé, hvis du inden mødet har været logget ind på pensionsinfo.dk, så du har et overblik over, hvad du har af pensioner.

Læs mere og tilmeld dig på Pen Sams hjemmeside