OK24 - medlemsmøde i Århus
500 FOA medlemmer var samlet til medlemsmøde om OK24

OK24 og trepartsforhandlinger

Løn, løn, løn – lønnen til faggrupperne på velfærdsområdet fylder rigtig meget - både i medierne og blandt FOAs medlemmer.

Det fremgår tydeligt af de krav, I har sendt ind til de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område, men der er også andet på spil i de ønsker, I har sendt ind:

Eleverne vil have pension, flere ønsker ret til uddannelse og mange efterspørger mere indflydelse på eget arbejdsliv og sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv.

Der er slet ingen tvivl om, at lønnen på vores fagområder skal løftes, men betyder en højere løn, at man bedre kan holde til urimeligt arbejdstempo og dårligt arbejdsmiljø?

De igangværende trepartsforhandlinger har fokus på løn til udvalgte faggrupper og skal man tro regeringen, så er forhandlingerne allerede på plads. Det er bare løgn, forhandlingerne er kun lige begyndt og fagbevægelsens forhandlere vil gøre alt for at sikre, at de falder ud til lønmodtagernes fordel.

Og så er det i den forbindelse vigtigt at huske, at selvom OK24 og trepartsforhandlingerne på overfladen kan minde om hinanden, så er der meget mere på spil i OK24 end løn til få udvalgte faggrupper.

Regeringen siger, at medarbejdere er ”den nye valuta” og i modsætning til tidligere, hvor økonomiske udfordringer har skabt begrænsning og nødvendige besparelser, så er det nu manglen på arbejdskraft, der er den største udfordring for velfærdssamfundet, men hvis der skal tiltrækkes flere til FOAs fagområder, så skal forholdene forbedres – både i forhold til løn og ikke mindst i forhold til at skabe attraktive arbejdspladser med rum til faglighed og indflydelse på eget arbejdsliv.

En amerikansk forfatter har sagt: “Hvis du gør det, du altid har gjort, får du de resultater, du altid har fået”. Vi har i mange, mange år talt om dårlige forhold på FOAs arbejdspladser, og måske er det nu, det er tid til at gøre noget andet, måske er det lige nu arbejdsgivere, ledere, medarbejdere og organisationer skal have mod til at gøre tingene på en anden måde. Vi støder alle ind i situationer, hvor man tænker ”det kunne godt gøres mere fornuftigt” eller ”hvis det var hjemme hos mig” - måske skal OK24 være der, hvor vi lader snusfornuften komme til orde og sætter fagligheden fri.