OK23 FOAs medlemmer stemmer Ja

Med 85 procent ja-stemmer har et stort flertal af FOAs privatansatte medlemmer sagt ja til en to-årig fornyelse af flere end 20 forskellige overenskomster, der samlet dækker i omegnen af 20.000 lønmodtagere.

Stort fokus på løn
Den høje inflation betyder højere priser og derfor har løn været det vigtigste OK23 emne for FOAs privatansatte medlemmer, og ja’et ved urafstemningen betyder lønstigninger på mere end 3.000 kroner om måneden for fuldtidsansatte, når overenskomsten er fuldt indfaset om to år.

Udover lønnen har også forbedringer af arbejdsmiljøet ligget højt på ønskelisten blandt FOA-medlemmerne.

Bedre vilkår for TR
For den samlede organisation er det et vigtigt resultat, at der er aftalt nye regler, der sikrer, at TR valg kan ske i arbejdstiden og at TR sikres adgang til at mødes med nyansatte kolleger.

Der er et stort organiseringspotentiale på det private område og der er nu indgået forskellige samarbejdsaftaler og aftaler om projekter med arbejdsgiverne, der kan/skal styrke FOAs profil på det private område.

Det skal vi gøre bedre næste gang
I FOA Randers stemte 42 ud af 120 stemmeberettigede – det betyder, at vores stemmeprocent er på 35 % og dermed en anelse over landsgennemsnittet i FOA.

Overenskomsterne er kernen i vores fantastiske danske model, så det ærgrer, at så få har valgt at gøre brug af deres demokratiske ret. Der er helt klart plads til forbedring, og det skal sikres i FOA fællesskabet frem mod OK25.

Heldigvis ser det anderledes ud med det landsdækkende resultat, hvor den samlede stemmeprocent er endt på 59,3 % - den højeste siden 1973 og det fjerdehøjeste nogensinde. Til sammenligning stemte 37,7 % i 2014, mens det gjaldt 51,8 % i 2017.