Afdelingsnæstformanden stopper

Nana Højlund tiltræder ny post som formand i FH sektion Østjylland

I efteråret meddelte afdelingsnæstformand Nana Højlund, at hun ønskede at stille op som fuldtidsformand i FH sektion Østjylland.

På FH repræsentantskabsmødet i november skulle det besluttes, hvorvidt sektionen skulle have en fuldtidsansat formand i stedet for en deltidsformand.

FOA Randers har siden dannelsen af FH haft et ønske om, at der skulle vælges en fuldtidsformand og bakkede derfor op om Nanas kandidatur.

"Vi ser frem til det fremtidige samarbejde og glæder os over, at der nu kommer mere energi i FH arbejdet. Det er bare ikke det samme, når man skal håndtere både en formandspost og et fuldtidsarbejde ved siden af", siger Lene Hartmann "derfor er det, den helt rigtige beslutning, at formanden i sektion Østjylland skal være fuldtidsansat". 

"Vi kommer til at savne Nana i afdelingen, men kan glædes over, at kræfterne og energien bliver i nærheden", slutter Lene Hartmann. 

Nana tiltræder sin nye post pr. 1. januar og ophører samtidig i FOA Randers. 

Derfor skal der tages stilling til hvad der skal ske med næstformandsposten i afdelingen.

Afdelingens love giver mulighed for 2 scenarier:

  • Der konstitueres en næstformand indtil den ordinære generalforsamling i oktober
  • Der afholdes en ekstraordinær generalforsamling med valg til næstformandsposten

Afdelingsbestyrelsen beslutter, hvad der skal ske på møde den 18. december.