Kontingentsatser 2024

Kontingentet stiger i 2024.
Der er tale om stigninger til staten og ikke til FOA - faktisk falder administrationsbidraget til a-kassen med 13 kr. Forbundskontingentet er uændret og afdelingens kontingent stiger med 1,50 kr.

Det samlede kontingent i 2024 bliver derfor:

Faglig + a-kasse og efterløn: kr. 1482

Faglig + a-kasse: kr. 934

Efterlønnen er steget fra kr. 531 til kr. 548 for fuldtidsforsikrede og fra kr. 354 til 365 for deltidsforsikrede i 2024.

Medlemsbidraget er steget fra kr. 364 til kr. 376 for fuldtidsforsikrede og fra 243 til kr. 250 for deltidsforsikrede i 2024.

Medlemsbidraget er steget fra kr. 137 til kr. 141 for fuldtidsforsikrede medlemmer under 25 år og fra kr. 91 til 94 for deltidsforsikrede medlemmer under 25 år i 2024. 

ATP er steget fra kr. 4 til kr. 5 for fuldtidsforsikrede og forbliver på kr. 3 for deltidsforsikrede i 2024. 

Det ordinære A-kasseadministrationsbidrag er faldet fra kr. 151 til kr. 138 i 2024 og
A-kasseadministrationsbidraget til elever på kr. 15 er uændret i forhold til 2024.

Det ordinære Forbundskontingent på kr. 160,50 er uændret i forhold til 2023. Det ordinære gruppelivskontingent på kr. 9,50 er uændret i 2024

På foa.dk kan du se flere kontingentsatser