Kongres 2023

FOA Randers satte store og stærke aftryk på kongressen i Aalborg

Fremtidens Fællesskab, Fremtidens Arbejdsliv, Fremtidens Faglighed og Fremtidens Velfærd er overskrifterne for målene for de næste fire års arbejde. Det besluttede de 500 delegerede på FOAs kongres.

Delegationen fra FOA Randers bestod af 26 medlemmer fra sektor- og afdelingsbestyrelserne.

Forud for kongressen var gået en grundig forberedelse, hvor alle bestyrelserne var samlet for at gennemgå materialerne og de forskellige forslag. Bestyrelserne skulle undersøge om vi havde ændringer til bl.a. målene og visionerne for de kommende 4 år i FOA.

FOA Randers havde flere ændringsforslag, som alle blev skrevet ind i målprogrammet efter debatten på kongressen.

En del af forberedelserne var at aftale, hvem der skulle på talerstolen og fremlægge ændringsforslagene. En vigtig prioritet var, at det ikke ”kun” skulle være politikere fra Medlemshuset, men også medlemmer med en hverdag i FOAs fagområder.

Signe Fris Svenningsen TR i Syddjurs og Jack Thorøe FTR i Randers var på talerstolen med indlæg om arbejdsmiljø og arbejdsvilkår. Jack havde særligt fokus på, at der skal skabes arbejdsvilkår, der gør det muligt at arbejde på fuldtid. Han høstede et af de største bifald på kongressen

”Den grundige forberedelse betyder, at vi kan være super skarpe på kongressen. Et er skulle stille sig op og tale foran 5-600 delegerede og gæster – særligt, når man ikke er vant til det - noget andet er er, at man samtidig skal argumentere for ændringer til målprogrammet, som man skal overbevise forsamlingen om, at de skal stemme for", siger Lene Hartmann og fortsætter

”Jeg er super stolt af delegationen og bestyrelsernes arbejde. FOA Randers var markante og skarpe og satte tydelige aftryk både på kongressen og på målene for de kommende 4 år.”

Du kan se det samlede målprogram og læse mere om kongressen her