Generalforsamling 2023

Kom til generalforsamling og tag kollegerne med - I kan sætte rammer og retning for afdelingens udvikling i de kommende år.

Generalforsamling fastsætter retningen for det kommende års arbejde i FOA Randers.

Der er meget på spil i de kommende år: trepartsforhandlinger, overenskomstforhandlinger - og ikke mindst arbejdet med at skabe et nyt FOA.

FOAs kongres i november skal fastlægge målene for de næste 4 år og du har mulighed for at komme med forslag til, hvad der skal ske.

Den endelige dagsorden er klar og bl.a. lægger afdelingsbestyrelsen op til, at begravelseshjælpen skal ophøre med udgangen af 2023.

Du kan se den samlede dagsorden her.