Formandens nytårshilsen

Så tog vi hul på et nyt år - Et år, der igen byder på forandringer og nye arbejdsopgaver. En opgave vi ikke havde set komme, er regeringens forslag om at sløjfe en helligdag.

I Danmark er løn- og arbejdsvilkår et anliggende for arbejdsmarkedets parter. Det er fundamentet for den danske velstand og ro på arbejdsmarkedet, men nu har Regeringen besluttet, at de i stedet vil lovgive om forhold, som har været centrale i forhandlingerne mellem lønmodtagere og arbejdsgivere.
Overenskomstforhandlinger drejer sig dybest set om, hvor meget man skal arbejde, og hvad man skal have for det. Store bededag står nævnt som en fridag i overenskomsterne. Det er det, aftalerne er baseret på. Og det vælger man altså nu at tilsidesætte med et pennestrøg. Det er helt uhørt.


Det sker tilmed på det værst tænkelige tidspunkt: lige før opstarten af de private overenskomstforhandlinger, der som bekendt har betydning for både det private og det offentlige område. Det har betydning for alle danskere, der går på arbejde. Der var i forvejen lagt op til meget svære forhandlinger. Og de er bestemt ikke blevet lettere af, at regeringen har valgt at blande sig og sagt, at de vil afskaffe store bededag som fridag. Det er en bombe lige ned i de sværeste overenskomstforhandlinger i mange år.

Det er spændende, hvad forhandlingerne bringer. I FOA Randers er det ca. 100 privatansatte medlemmer, der kan blive omfattet af en konflikt. Det er ikke i sig selv så mange, men det peger frem mod OK24 forhandlingerne og derfor får forhandlingerne på det private område stor betydning og så fremadrettet.

2023 er også kongresår og det betyder, at vi som organisation skal se på de mål, vi skal arbejde med i den kommende kongresperiode frem til 2027. Kongressen finder sted i november og frem til den skal vi også lokalt arbejde med de kommende mål. I de næste nyhedsbreve vil I høre mere om, hvordan I som medlemmer i FOA Randers får indflydelse på dette arbejde.

Oven i alt dette er 2023 også året, hvor vi skal sige farvel til det fysiske fællesskab mellem a-kasserne og de faglige afdelinger. Det er besluttet, at a-kassen pr. 1. januar 2024 samles i 5 regionale kontorer. Det sker for at kunne holde udgifterne nede samtidig med, at vi kan fastholde en fagligt forankret a-kasse. Der vil fortsat være tæt kontakt mellem de faglige afdelinger og a-kassen, men det vil komme til at påvirke vores daglige samarbejde.

Der er nok at tage fat på og alle i Medlemshuset ser frem til et spændende år sammen jer.

 

Lene Hartmann, afdelingsformand