Pressemeddelelse

FOAs fødselsdag i fællesskabets, faglighedens og forandringernes tegn

I 30 år har FOA Randers varetaget medlemmernes interesse i forhold til ansættelses- og arbejdsvilkår – både for det enkelte medlem i deres konkrete situation og i det brede påvirknings- og samarbejde med kommuner, regionen og andre arbejdsgivere.
I alle årene har Medlemshuset i Østergade 12 i Randers været udgangspunktet for dette arbejde, og derfor vil vi gerne invitere medlemmer, samarbejdspartnere og venner af huset inden for til kaffe og fødselsdagskage onsdag den 1. februar kl. 15.00 – 18.00.

Den 1. februar 2023 er det nemlig præcis 30 år siden HAF Grenaa/Randers og DKA fusionerede og skabte grundlagt for det FOA, vi kender i dag.

Det har været 30 år med rivende udvikling både i fagbevægelsen og i samfundet.

Fusionen og det nye forbund var på mange måder præget af idealistiske ildsjæle, der med iver og gå-på-mod skabte starten på den moderne fagforening, vi kender i dag.

I en lang periode har FOA og fagbevægelsen haft trange kår. Tendensen i samfundet er gået mod krav om individuelle løsninger og fokus på den enkeltes behov.

Igennem alle disse forandringer har FOA været med, og har forsøgt at navigere i de skiftende tendenser og påvirke udviklingen i retning af fællesskab og social retfærdighed.

Udvikling har altid været et nøgleord i FOA Randers. Derfor var FOA Randers den første FOA afdeling i landet – ikke blot for at være den første, men fordi man så kunne være med til at bestemme retningen og bane vejen for de afdelinger, der kom efter.

 

Et fælles grundlag – i gode rammer

Forbundet FOA blev skabt den 1. januar 1993 og herefter fik de lokale afdelinger frem til kongressen i 1996 til at gennemføre de lokale fusioner.

HAF Randers/Grenaa og DKA var 3 forskellige afdelinger med forskellige faggrupper og forskellige kulturer, som sammen skulle skabe en ny fælles afdeling.

I indkaldelsen til den stiftende generalforsamling blev ambitionen om at blive den første FOA afdeling beskrevet:

 

  • Det skal være efter vores eget ønske
  • Vi vil gøre det med en høj grad af selvbestemmelse
  • Vi vil være med til at styre udviklingen, i stedet for at udviklingen styrer os
  • Vi vil forsøge at påvirke vores omgivelser, danne skole og eventuelt hjælpe andre
  • Vi får hurtigt en afdeling, der kan varetage dine interesser som medlem af det nye Forbund FOA

Den 30. januar blev der afholdt stiftende generalforsamling og herefter var landets første FOA afdeling en realitet.

Et synligt bevis på den nye afdeling blev det nye medlemshus.

I november 1993 flyttede FOA ind i store, nyrenoverede lokaler i Østergade 12. Forud var gået en gennemgribende istandsættelse. Pen Sam købte det gamle medborgerhus Harmonien fra 1904 af Randers Kommune, og FOA Randers lejede sig herefter ind. Intensionen bag projektet var at bevare en af de unikke og historiske bygninger i Randers samtidig med, at man skabte gode og moderne rammer for FOAs arbejde og dermed for FOAs medlemmer.

 

Fødselsdagen fejres med kage og kaffe i Medlemshuset, Østergade 12 i Randers den 1. februar kl. 15.00 - 18.00 - så mød op og få en snak og en rundvisning i vores dejlige hus.