En arbejdsæra er ved at være slut efter 33 ½ år

Bestyrelsen i Social- og sundhedssektoren vil gerne takke Birthe Andersen for et rigtig godt samarbejde igennem mange år.

Birthe har trofast og med sikker hånd sørget for, at der er blevet udfærdiget dagsorden, skrevet referat og ført protokol i forhold til afholdelse af vores bestyrelsesmøder. Birthe har sprunget til og været behjælpelig på alle tænkelige måder.

Birthe Andersen har været en stor hjælp for os, og hun vil blive savnet.

Vi ønsker Birthe må nyde sit velfortjente otium, og alt godt fremover

Birthe Andersen