Delegationen fra FOA Randers
Delegationen fra FOA Randers til den ekstraordinære kongres den 1. september 2023

Ekstraordinær kongres i FOA

542 kongresdelegerede traf en række vigtige, historiske beslutninger på den netop afholdte ekstraordinære kongres.
Beslutninger, som blandt andet skal gøre op med en ikke-tidssvarende sektorstruktur i FOA. Beslutningerne skal bane vejen for et øget samarbejde og fællesskab på tværs i FOA – og dermed en bedre løsning af de udfordringer, som faggrupperne står med.

”Vi skælder ofte arbejdsgivere ud for at lave strukturændringer, blot for ændringernes skyld, men hvis en struktur begynder at sætte begrænsninger for organisationens mulighed for at udvikle sig, så skal vi have mod til at se indad og se om vi kan finde andre løsninger og veje til et endnu stærkere FOA.

Vores fællesskab skal favne FOAs mangfoldighed og sikrer medlemmerne den samme service og vilkår uanset om man er færgemand eller social- og sundhedshjælper.

I dag er vi samlet til kongres. Vi skal på vegne af alle medlemmerne i FOA, sætte retningen for vores faglige fællesskab og vi skal sammen have mod til at handle og dermed være med til at skabe fundamentet til fremtidens FOA.”

Sådan sagde afdelingsformand Lene Hartmann fra talerstolen, da der i fredag den 1. september blev afholdt ekstraordinær strukturkongres i FOA.

 

Resultatet af kongressen blev et ja til udvikling og et ja mere fællesskab på tværs af hele organisationen.

Det kommende år er udpeget til fagenes år, hvor der skal arbejdes med fag, faglighed og nye løsninger på tværs af afdelinger og forbund. Arbejdet skal munde ud i en egentlig strukturkongres i 1. kvartal 2025.

 

Og arbejdet starter nu – allerede på afdelingens generalforsamling den 11. oktober 2023 tager vi hul på drøftelserne om, hvordan vi i FOA Randers kan bidrage til det kommende års arbejde.

Vi har en unik mulighed for at sætte en ny retning for FOA både lokalt og i den samlede organisation - nu skal vi have mod til at bruge den.

 

Afdelingsformand Lene Hartmann