Sektorbestyrelsen Pædagogisk sektor
Sektorbestyrelsen - fra venstre: Sektorformand Karin Mathiesen, Maria Kjær, Susanne Seliger, Jane Madsen, Pernille Elkjær (nyvalg næstformand), Kitt Alexia Mortensen, Anni Hovmann, Connie Dybdahl nielsen, Pia Kristensen, Vibeke Kristensen og Marianne Dalby Møller

Årsmøde Pædagogisk sektor 2023

Der var stort fremmøde, da sektoren valgte ny næstformand.
Efter mange år på posten havde den afgåede næstformand Jonna Eriksen besluttet ikke at genopstille.

Om det var valget til næstformand eller det var en øget interesse i sektorens arbejde kan der kun gisnes om – men deltagerantallet oversteg kapaciteten i Medlemshuset og derfor blev mødet flyttet til Cepheus Park. Der var 96 stemmeberettigede. Det var dejligt med sådan en opbakning.

Sektorformand Karin Mathiasen bød velkommen, og årsmødet startede med godkendelse af dagsorden og forretningsorden. Da formalia var på plads afholdt Karin bestyrelsens mundtlige beretning.

Der var kampvalg til næstformandsposten da Jonna Eriksen som nævnt efter mange års tro tjeneste nu nyder sit otium. Der var 3 kandidater opstillet.

Pernille Elkjær blev valgt til ny næstformand.

Efterfølgende var der valg til sektorbestyrelsen, hvor det nu er lykkedes, at der nu er valgt repræsentanter, så alle vores 4 kommuner er blevet repræsenteret ind i bestyrelsen.

Vi ser frem til at samarbejdet i den nye bestyrelse – du kan se bestyrelsen her.

Tusind tak for en dejlig aften

Pernille og Kitt