Vigtige indsatser venter

2022 bliver et år, hvor der skal arbejdes med store og vigtige emner – meget har været længe undervejs eksempelvis et opgør med den nuværende lønstruktur i velfærdsfagene og drøftelserne om vilkårene for udførelse af arbejdet på FOAs fagområder.

Forbundsformand Mona Striib er med i lønstrukturkomiteen, der skal se på lønningerne på det offentlige område. Det bliver et langt, langt sejt træk at forsøge at finde en anden måde at fordele de offentlige lønkroner på, men det er tvingende nødvendigt, at der sker ændringer på området, hvis vi skal sikre, at de kommende generationer vil arbejde inden for vores fag.

Samtidig lagde Statsministeren i sin nytårstale op til at frisætte landets kommuner inden for ældre-, daginstitutions- og folkeskoleområdet, så de slipper for unødig statslig indblanding og endeligt er et opgør med den nuværende ældrelov på vej til fordel for fokus på selvbestemmelse, værdighed og få dokumentationskrav.

Det er en rigtig vigtig udmelding, der kan få stor betydning for FOAs faggrupper, og som kan være med til at gøre det mere attraktivt at søge ind i velfærdsfagene og dermed sikre tilgang af arbejdskraft.

Rekruttering bliver en af de kæmpe store udfordringer i det kommende år. Der er akut mangel på hænder og vi skal gå langt for at skaffe flere kolleger til FOAs fagområder. Det må dog ikke kommet til at gå ud over fagligheden og kompetencerne hos de ansatte.

Rekrutteringen skal derfor knyttes tæt sammen med uddannelse af de nye kolleger. Uden uddannelse risikerer vi at underminere den anseelse og anerkendelse af FOAs medlemmer, som vi har kæmpet hårdt for at opbygge.

Faglighed skal være øverst på dagsordenen.