Mere lighed løfter os alle

Det er gået tilbage for ligheden i Danmark. Toppen stikker af fra bunden. Hvis vi løfter ligheden – inden for områder som fx løn, sundhed, forbrug, uddannelse og pension – så løfter vi også Danmark.

Danmark har altid været kendt som et meget lige samfund.

Men de seneste år, er der sket en udvikling, der grundlæggende stiller spørgsmålstegn ved, om Danmark i fremtiden vil vedblive med at være et samfund kendetegnet ved samme høje grad af lighed. Den stigende ulighed betyder, at afstanden mellem os danskere vokser – mentalt, kulturelt og geografisk. Med udviklingen risikerer vi også, at forståelsen, respekten og solidariteten for hinanden mindskes. Den højtlønnede mærker måske ikke, at prisen på en liter letmælk eller elpriserne stiger, men det gør mange mennesker med lavere indtægter.

Den forståelseskløft, som uligheden risikerer at skabe mellem folk, kan også få betydning for, hvordan vi i fremtiden indretter den solidariske velfærd. Eksempelvis hvor meget egenbetaling, vi er villige til at acceptere i ældreplejen og daginstitutionerne. Det er nok lettere at forestille sig at betale for et ekstra bad om ugen, hvis man har mange penge til rådighed, end hvis man har få.

Derfor er den voksende ulighed ikke blot et spørgsmål om, hvor meget mere vi hver især kan putte i indkøbskurven, selv om det også er vigtigt. Ulighedsdagsordenen handler om, hvilket samfund vi vil være om 10 år.

FOA vil løfte ligheden i Danmark. Vi mener det, når vi siger: ”Mere lighed løfter os alle”. Det handler om mere lighed i løn, forbrugsmuligheder og anerkendelse af traditionelle kvindefag. Det handler også om at give flere mulighed for at løfte sig via uddannelse og lige adgang til sundhed.