Løntræf 2022
Løntræf ambassadører fra FOA Randers

Løntræf 2022

Over 1.200 tillidsvalgte mødes for at arbejde med at finde fejl på lønsedler, tilkæmpe sig mere i lokalløn og øge forventningspresset på OK24-forhandlingerne.

Der skal flere kroner på lønsedlerne, og det er der mange veje til - fra at finde fejl på lønsedler til at lægge maksimalt pres på de folkevalgte på Christiansborg.

FOA Randers havde næsten 40 tillids- og afdelingsrepræsentanter med på træffet. Under overskrifterne Rigtig løn - korrekt løn - retfærdig løn arbejdede alle på tværs af sektorer og afdelinger med hvordan man kan sikrer lønnen for kollegerne på arbejdspladsen.

Det gav ny energi og inspiration at arbejde sammen i et stort fællesskab:

”Hvis vi skal opnå resultater, skal vi have stærke fællesskaber, og vi skal have alle til at melde sig ind. Alle. Det er en fælles opgave at mobilisere, så vi bliver endnu flere bag kravet om mere og bedre løn til FOAs medlemmer,” sagde Forbundsformand Mona Striib.
Og så håber hun også, at der kommer endnu mere gang i arbejdet med at lave løntjek og forhandle lokalløn og så skal der mobiliseres fællesskaber på arbejdspladserne.

 

Løntræffet er en del af den samlede lønkampagne, der løber helt frem til OK24. 

 

"Vi skal holde gryden i kog - og vi skal bruge ambassadørerne aktivt i afdelingen - første gang de sættes i spil er på afdelingens generalforsamling den 12. oktober, hvor både Forbundsformand Mona Striib og Forbundssekretær Helena Kristensen deltager", siger afdelingsformand Lene Hartman, og fortsætter, "de lokale ambassadører tager nu hjem til deres kolleger med en endnu større forståelse og følelse af samhørighed på tværs af faggrupper. Vi er kun stærke, når vi samarbejder".

Du kan tilmelde dig til afdelingens generalforsamling her