Kontingentsatser i FOA Randers 2023

Det faglige kontingent reguleres med 2 kroner i år 2023.

Det faglige kontingent stiger fra 411 kr. til 413 kr.

Efterlønsbidraget hæves med 10 kr. 

Du kan fortsat trække hele dit kontingent fra i skat, og vi indberetter automatisk dine kontingentindbetalinger til SKAT. 

Nedenfor kan du se de generelle kontingentsatser i FOA Randers. Efter den 1. januar kan du se flere satser på foa.dk.

 

Kontingent 2023
Faglig 413 kr.
Faglig + a-kasse 932 kr.
Faglig + a-kasse + efterløn  1.463 kr.
Folkepensionist pr. år 276 kr.