Konference for tillidsvalgte i Social- og sundhedssektoren

Arbejder du på deltid og overvejer flere timer, så er der muligheder for at kunne udvide timeantallet.
Er du senior, så er der mulighed for at blive længere på jobbet med en seniorordning.

Fra forbundet kom Anne Tellerup og guidede os sikkert gennem dagen, hvor der blev arbejdet med en fremtid med fuldtid. Anne fortalte om, hvordan det er lykkes flere af de kommuner, der har kørt et projekt omkring en fremtid med fuldtid, at få implementeret, at flere medarbejdere indenfor ældresektoren arbejder flere timer. Der er mange deltidsansatte indenfor ældresektoren og der bliver løbet stærkt, så hvordan skulle personalet kunne klare at arbejde mere. Det har dog vidst sig, at det ikke handler om at yde flere opgaver, men at kunne fordele opgaverne over flere timer og derved skabe bedre trivsel blandt borgerne og medarbejderne.

Der blev arbejdet i grupper om emnet og om hvilke roller og opgaver, der kan løses af de tillidsvalgte for, at flere kolleger kommer på fuldtid. Det var en dag, hvor der var plads til fordybelse i emnet og hvor alle blev præsenteret for metoder og muligheder for at kunne virkeliggøre en hverdag, hvor flere arbejder på fuldtid. Særligt var det overraskende, hvor meget man som deltidsansat går glip af i pension i forhold til, hvis man arbejder på fuldtid.

Hvis du vil vide mere om projekterne omkring en fremtid på fuldtid finder du yderlige oplysninger på

https://vpt.dk/projekt/fuldtid-i-kommunerne

pension og deltid

På andendagen arbejdede alle med seniorpolitikken og de muligheder, der kan være for at fastholde medarbejdere på arbejdsmarked lidt længere. Sektorformand Lotte H. Kristiansen guidede os gennem emnet, hvor der var oplæg både for det kommunale og det regionale område om mulighederne for at få lavet en seniorordning, der individuelt kan betyde, at man som ældre medarbejder kan klare længere tid på arbejdsmarkedet. Her blev der også talt om, de tillidsvalgtes roller og hvordan, der kan arbejdes videre på at implementere en god seniorpolitik/-ordning på arbejdspladserne.

Det var 2 spændende dage, som gav stof til eftertanke og som gav alle noget at arbejde videre med både blandt kolleger og ledelse.

Skulle du sidde med spørgsmål, er det altid muligt at få en god snak med de tillidsvalgte på arbejdspladsen.