Fremtidens dagpleje – tanker fra et TR kursus

Ønsket om at sikre dagplejen for fremtiden var fællesnævneren på 2 dages TR kursus i Middelfart, hvor bl.a. sektorformand Kim Henriksen var med til at præsentere en ny strategi for området.

For FOA er det indiskutabelt, at dagplejen er en vigtig og meningsfuld del af de samlede tilbud til børn og deres forældre.

Igennem de senere år har dagplejen været under pres både i forhold til børnetal, men også i forhold til rekruttering af nye kolleger til området.

Kurset skulle være med til at give dagplejens TR redskaber til at vende den negative udvikling.

Mange emner blev behandlet:

  • Hvordan sikres faglig udvikling og sparring til den enkelte dagplejer?
  • Hvordan sikres ordentlige ansættelsesvilkår og arbejdsmiljø, når arbejdet foregår alene i eget hjem?
  • Hvordan får vi gjort dagplejen og dens mange fordele synlige
  • Hvordan håndteres covid og kravene til rengøring
  • Uddannelse til PAU – forhindringer og barriere på vej mod uddannelse

 

FOA har delt strategi for fremtidens dagpleje op i 2:

  • Det absolutte nødvendige: at bevare dagplejen og kvaliteten af dagplejen.
  • Det ambitiøse: at dagplejen skal vokse og være større end den er i dag og kvaliteten af dagplejen skal styrkes.

Dagplejen skal bevares som et vigtigt alternativ til vuggestuer og andre pasningstilbud og det er vigtigt at sætte fokus på muligheden for den tætte relation, det nære miljø og det tætte forældresamarbejde.

 

I forhold til Covid og rengøring har Forbundet og KL udarbejdet en pjece, der samler inspiration, gode eksempler og retningslinjer. Pjecen sætter fokus på den gode rengøring og hygiejne i dagplejen og er et rigtigt og gennemført opslagsværk. Du kan læse pjecen her eller bestille fra Forbundet, hvis du vil bruge den i dit daglige arbejde.

Hygiejne i dagplejen

Det var 2 intense dage med meget information og mange drøftelser og ikke mindst inspiration til, hvordan vi som TR kan arbejde med at sikre Fremtidens dagpleje.

 

(Indlægget er redigeret og afkortet af redaktionen efter aftale med Kitt Alexia Mortensen)