Formandens julehilsen 2022

Julen står snart for døren og år 2022 lakker mod enden.
Året har igen budt på store udfordringer for flere af FOAs medlemmer. Hvor de seneste år har budt på corona og deraf følgende arbejdsmæssige udfordringer, så bød 2022 på økonomiske udfordringer og stigende priser, der rammer en del medlemmer og jeres familier.

Året har også stået i genstartens tegn. Corona påvirker stadig hverdagen for mange af FOAs faggrupper, mens samfundet generelt er ved at være tilbage til tiden før pandemien ramte.

For FOA betyder det bl.a. at det nu er tid til at arbejde videre med de mål, der blev besluttet på kongressen i 2019. Målene handler om forbedringer på løn- og ansættelsesvilkår, på arbejdsmiljø, på mulighed for uddannelse og kompetenceudvikling. Det er alt sammen emner, der er blevet endnu mere aktuelle efter corona og ikke mindst i forlængelse af overenskomst forhandlingerne i OK21.

I år skød FOA en langsigtet lønkampagne i gang. Under overskriften "Mere lighed løfter os alle" arbejder vi målrettet frem mod de kommende overenskomstforhandlinger i første omgang OK23 på det private områder. Kampagnen skal kulminere ved OK24 på det offentlige område, men det er et lang sejt træk.

 

I efterårets valgkamp var der mange løfter om lønstigninger til udvalgte faggrupper, men ikke noget konkret, så vi skal blive ved med at arbejde målrettet for at løfte FOAs faggrupper.

Vi venter fortsat på, at der kommer en ny regering og det er endnu usikkert, hvordan det ender, men der er ingen tvivl om, at det er lykkedes at få skabt opmærksomhed omkring FOAs faggrupper og det helt nødvendige bidrag, de yder til gavn for alle i samfundet.

 

Efteråret har også budt på budgetforhandlinger i kommunerne og regionen. I vores geografi bød budgetforligene ikke på de store omvæltninger, men de generelle besparelser betyder alligevel, at FOAs fagområder presses. Den pressede økonomi betyder alt for få kolleger på arbejdspladserne, et dårligt arbejdsmiljø og en uretfærdig løn for det vigtige og ansvarsfulde arbejde, FOAs medlemmer udfører.

Derfor er der masser af opgaver at tage fat på i det kommende år.

  

På vegne af alle valgte og ansatte i Medlemshuset vil jeg ønske alle medlemmer og jeres familier en rigtig god jul og et godt nytår.

 

Lene Hartmann, afdelingsformand FOA Randers