Formanden har ordet

Travlhed i Medlemshuset og overvældende opbakning til medlemsaktiviteten med billetter til Djurs Sommerland.

Mere end 1600 – så mange billetter har I som medlemmer købt til Djurs Sommerland i år. Interessen for billetter har været ganske overvældende – den dag salget startede, var der kø helt ud i Østergade.

Det har givet hektisk aktivitet i Det administrative team.

Vi er super glade for jeres store opbakning, og håber, at alle fik en dejlig oplevelse i sommerlandet.

 

Generelt er Medlemshuset præget af stor travlhed – desværre også for meget travlhed. Det betyder, at der kan opleves lange sagsbehandlingstider. Det er afgjort ikke nogen ønskesituation, og jeg håber, I vil have tålmodighed med os.

I skal vide, at vi gør alt, hvad vi kan for at ændre situationen, men den øgede travlhed hos jer, giver også øget travlhed i Medlemshuset. Der er rift om jer, og flere af jer medlemmer skifter arbejde og skal derfor lønindplaceres på ny (hver gang der sker udskiftning på arbejdspladsen, skal vi eller TR godkende den nye indplacering).

Desværre er der også mange sager, hvor arbejdsgiverne ikke udbetaler korrekt løn. Det skyldes ofte manglende overholdelse og/eller kendskab til arbejdstidsaftalerne, og en del af det skyldes, at der sker personaleændringer på de kommunale lønkontorer.

Endeligt kommer der også nye kolleger i Medlemshuset og selvom det er superkompetente kolleger, der kommer ind, så tager det tid at blive lært op og finde ind i sagsgangene i huset.

 

Oven i det er der igen kommet gang i de indsatser og projekter, der er blevet besluttet på FOAs kongres i 2019 og under overenskomstforhandlingerne i OK21.

Mange af disse indsatser har været sat på vågeblus under Corona, men nu er der tryk på for at nå i mål inden OK24 og inden kongressen i 2023.

 

Noget af det, der arbejdes med frem mod kongressen, er FOAs struktur. Det er ingen hemmelighed, at FOA og FOAs a-kasse bruger mange ressourcer på administration for at sikre den medlemsdemokratiske indflydelse, men nye tider giver også nye muligheder, og kongressen i 2019 besluttede at igangsætte en proces, der skal modernisere strukturen i FOA.

Første skridt er en omstrukturering af FOAs a-kasse, hvor der allerede den 14. juni i år skal tages stilling om arbejdet skal igangsættes for at kunne effektueres pr. 1. januar 2024. Vi går altså spændende tider i møde i FOA.

 

Jeg ved, at jeres hverdag også er præget af stor travlhed med masser af nye tiltag og mangel på kolleger, men jeg tror på, at vi sammen kan forsøge at finde gode løsninger på nogle af udfordringerne.

Afslutningsvis vil jeg ønsker jer og jeres familie en rigtig god sommer, lad os håbe på rigtigt sommervejr med solskin og blå himmel.

 

Lene Hartmann

Afdelingsformand FOA Randers