Faggruppelandsmøde Social- og sundhed

En tydeligt bevæget Torben Hollmann, formand for Social- og sundhedssektoren, åbnede sit sidste faggruppelandsmøde ved at anerkende FOAs medlemmer og den opgave, de hver dag løfter på tværs af faggrupper.

Socialområdet samt psykiatri:

Dorthe Hölck, konsulent med speciale i autisme og ADHD, havde et oplæg omkring specialpædagogiske metoder og strategier i forhold til mødet med borgere med autisme i Socialområdet. Der blev bl.a. koblet teori på praksis i forhold til, hvordan vores kommunikation modtages hos borgeren - med baggrund i deres virkelighedsopfattelse.

Præsentation af 10 årig psykiatriplan.
Der er fokus på, at der er forskel på psykiatrisk behandling landet over. Der er et større ønske om, at den psykiatriske behandling fremover i rammen skal lægge sig op ad kræftpakker.

En flok på 13 social- og sundhedsassistenter var samlet fra Behandlingspsykiatrien til faggruppelandsmødet.

Vi var optaget af vores fagrolle. Der var en bred enighed om, at vi som faggruppe vil arbejde for, at vores faggruppe kan opnå bedre udnyttelse af de kompetencer, vi besidder.

Vi ønsker at arbejde med, hvordan vi og FOA kan styrke vores muligheder for kompetenceløft og bedre karrieremuligheder.

Alt i alt et meget positivt landsmøde med stor faglighed i højsædet.

 

Ældreområdet:

Her drøftede vi Ny ældrelov med Per Okkels, tidligere departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet. Fokus er på visitation tættere på borgeren, tillid til medarbejderen, mere tillid, mindre kontrol og velfærdsteknologi. Der er brug for en voksen for bordenden, der tør være modig. Hvis noget virker andre steder, så kør med det. Han lagde også vægt på, at den nye ældrelov provokerer faggrupper, bl.a. DSR, Lægeforeningen og sygehusvæsnet, da det samtidig er et opgør med sundhedsloven og serviceloven: der utvivlsomt er nogen, der skal lave noget andet end det, de laver i dag.

En fremtid mod fuldtid hvor der bl.a. blev talt om, hvad ønsker borgeren, hvad ønsker medarbejderen, og hvad dikterer økonomien. Udgangspunktet er, at det skal være attraktivt at arbejde flere timer med fokus på medindflydelse og arbejdsmiljø.

Thomas Enghausen havde et oplæg omkring arbejdsfællesskaber, og hvordan arbejdsfællesskaber kan fremme arbejdsglæde, mental sundhed og forebygge stress. Stærke arbejdsfællesskaber nedbryder samtidig opdelte faggrupper og silotænkning samt nedsætter intriger, når vi taler TIL hinanden.

Lasse Due Andersen fra Empa10 havde et oplæg om adfærd og relationer. Når urhjernen tager over, slukker den moderne hjerne. Urhjernen har tre fokusområder: Er det farligt, kan det spises, eller kan jeg forplante mig? Målet er at flytte fokus fra urhjernen, da 90% af beslutningerne tages herfra. Argumentationstennis, hvad er vinklen, vi kigger fra, hvad er vores udgangspunkt? Diskuterer vi for at få ret, eller ønsker vi at finde den bedste løsning?

Somatikken:

Torben Hollmann, sektorformand for Social- og sundhedssektoren, kom med et oplæg om sektorens visioner for det somatiske område, hvor vi delte erfaringer på kryds og tværs af landet i forhold til sygehusområdet. Spændende debat med mange forskelle og vidensdeling.

Amalie Dam-Hansen, sundhedsfaglig konsulent, kom med et oplæg om den nye sundhedsreform i forhold til drøftelse af nærhospitaler. Hvilken betydning får det for sundhedsvæsnet og FOAs faggrupper? Hvilke roller og opgaver ser vi ind i det?

Begge oplæg var meget spændende og gav stor energi til drøftelser. Dejligt med vidensdeling på tværs af landets sygehuse.

 

Vi gik alle i FOA Randers - på tværs af faggrupper - fra Faggruppelandsmøde 2022 med en stolthed over, hvor høj og bred en faglighed, FOA området dækker.

 

Tina Arent Sørensen - Socialpsykiatri, Heidi Glud Jensen - Somatikken, Maria-Louise Eskerod - Behandlingspsykiatri, Louise Sylvestersen - Specialområdet Region og Jack Thorøe Nielsen - Ældreområdet.