Faggruppelandsmøde Pædagogisk sektor

Faglige drøftelser gensidig inspiration med kollegaer fra andre dele af landet var det overordnede fokus på 2 lærerige dage

”Mere lighed løfter os alle” er overskriften for FOA frem mod kongressen i 2023 og overenskomstforhandlingerne i både 2023 (privat) og 2024 (offentlig).

Dagsorden handler både om løn, uddannelsesmuligheder, sundhed osv.

For dagplejernes deltagere var ”Fremtidens Dagpleje” på dagsordenen den første dag bl.a. med et oplæg om ”Private passere kontra kommunal dagpleje”.

Der var også besøg af formandskabet Kim Henriksen og Joan Lindskov, og om aftenen var der fællesoplæg ”Når flokdyret fejler” v/ Henrik Tingleff.

På dag 2 hørte vi om ”Kost og ernæring” v/Birte Brorson, der rådgiver om bæredygtig fremtid. Hendes inspirationsoplæg: ”Hvorfor og hvordan skal jeg servere ”bæredygtig mad” og Hvad er det?” gav stof til eftertanke og satte fokus på vigtigheden i at give madglæde og til at sætte verdensmålene på menuen: Klima, økologi, sundhed, velsmag, madspild, økonomi.

Herefter var der fællesmøde med de øvrige faggrupper om ”Børn i udsatte positioner” v/Christina Barfoed-Høj direktør i EVA.

Bagefter oplæg ”Sundt arbejdsmiljø” v/David Graae, erhvervspsykolog. Oplægget satte fokus på alene arbejde, grænsesætning og det vigtige forældresamarbejde.

Til slut var der besøg fra lederen af dagplejen i Odense Svend Besser Degn. Oplægget hed ”Nytænkning i Dagplejen” og handlede om hvad der egentlig kan lade sig gøre i den kommunale dagpleje.

Svend startede med at lave en kulturændring, og lavede et stort fællesskab. Væk med de gamle uforståelige regler, fokus på de mange kvaliteter dagplejerne har. Gav alle en rød dagpleje jakke og en rød optimist, og ord ind som glæde, tillid og gode relationer som fokus. Der blev lavet klistermærker som dagplejerne satte på deres postkasse, alt er båret af lyst og frivillighed.

Det blev til et par dejlige inspirerende dage. Der er mange gode ting, som kan tages med videre i ”Fremtidens Dagpleje”.

Jonna Eriksen og Pernille Elkjær