FOAs kerneværdier

Tryghed og faglighed

Tryghed er at vide, at ens løn- og arbejdsvilkår er i orden, at man har nogle rettigheder, og at der ikke kan skaltes og valtes med én som ansat.
Fagbevægelsens grundlæggende kerneværdi er tryghed. En tryghed som opstår, fordi vi er mange, der står solidarisk sammen. Der findes ingen fagbevægelse uden det. Og uden fagbevægelse - ingen ordnede arbejdsforhold!

Men fagbevægelsen har også en anden kerneværdi - faglighed. Forstået som det fag og jobområde, man arbejder med. Uanset om man har meget eller lidt uddannelse med sig i bagagen, så er der en faglighed knyttet til at jobs.
Man identificerer sig først og fremmest med sin egen faggruppe. Man føler fællesskab med andre brandmænd, dagplejere, social- og sundhedshjælpere osv.

FOAs eksistensberettigelse ligger i de to kerneværdier: Tryghed og Faglighed.
Det er derfor FOA er til.

 

Kollektivt og individuelt

Vi arbejder med faglighed og tryghed på to måder. Den ene måde er, når FOA arbejder for at forbedre en hel gruppe af menneskers vilkår, f.eks. ved at indgå overenskomster og rammeaftaler, der sikrer medlemmerne indflydelse eller kompetenceudvikling. Eller f.eks. ved at få politisk indflydelse, når velfærdssamfundet skal udvikles, så vores medlemmer kan få lov til at levere bedre velfærd til borgerne.

Denne måde at skabe faglighed og tryghed på er kollektiv. Det er på den måde, vi traditionelt har gjort tingene i fagbevægelsen. Indsatsen kommer det enkelte medlem til gode, fordi medlemmet er en del af en gruppe. Dette er en god måde at bruge kræfterne på, og vi skal bruge alle vores hidtidige erfaringer til at sætte fokus på at arbejde kollektivt for tryghed og faglighed. Andre politiske sager kan være gode nok, men det må andre tage sig af. Vi er politiske, men vi er ikke et politisk parti.

Den anden måde vi kan levere faglighed og tryghed på, er rettet mod det enkelte medlem i hans eller hendes helt særlige situation. Her ser vi ikke medlemmet som en del af en gruppe, men som individ. Vi skal nemlig også arbejde individuelt med tryghed og faglighed. Det gør vi, når vi f.eks. hjælper enkeltmedlemmer med fyringssager, arbejdsskadesager, rådgiver om dagpengespørgsmål, er med til at forhandle om et konkret fleksjob eller lignende.