Hvorfor er fagforeningen vigtig for dig

Retten til ferie

I de "gode gamle dage" var der ikke så meget tvivl om vigtigheden af at være med i fagbevægelsen. Der var meget, der skulle kæmpes for, og mange af de rettigheder, som vi i dag nærmest anser som en selvfølge, har kostet mange års hård arbejderkamp. F.eks. krævede det hård kamp før almindelige arbejdere i 1920 fik ret til ferie. Hele tre dages ferie om året - uden løn!
Den hårde kamp ville ikke have givet resultat uden solidaritet. Og kampen er slet ikke slut endnu - nu handler det bare om nogle andre værdier end retten til ferie!

 

Solidaritet - hvad skal jeg med det?

Mange opfatter begrebet "solidaritet" som lidt udslidt og uaktuelt - men hvis man ser nærmere på betydningen, så finder man ud af, at solidaritet aldrig bliver slidt, og at det altid er aktuelt!

Ifølge ordbogen betyder solidaritet

  • sammenhold
  • at være fælles om
  • at gøre fælles sag med

Og så er det jo slet ikke uaktuelt! For uanset hvilket job, du har - så er du altid med i et fællesskab med dine kolleger, og I vil altid have brug for sammenhold.

Fagbevægelsen gør det muligt, at du også kan være med i et større fællesskab, som rækker ud over din egen arbejdsplads. Et fællesskab og et sammenhold, som giver styrke, når man gør fælles sag!

 

Kolleger på klods

Jo flere der vælger at stå "udenfor" FOA, jo dyrere må det nødvendigvis blive for resten. Alle de ressourcer vi lægger i at skabe f.eks. en ny overenskomst, betyder jo at der er nogle, der får denne overenskomst på klods!
Kan du forestille dig en kollega, der gerne drikker kaffen på arbejdspladsen, men ikke vil betale til kaffekassen?