Historien om FOA Odense

HAF og DKA 

Husligt Arbejder Forbund og Dansk Kommunalarbejder Forbunds kongresser besluttede den 17. december 1992 at sammenlægge de to forbund fra 1. januar 1993 til Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA).

På kongressen blev det vedtaget, at de 2 forbunds lokale afdelinger i perioden frem til forbundskongressen i oktober 1996 skulle finde en løsning på den lokale sammenlægning.

Forbundet af Offentligt Ansatte, Odense afdeling blev stiftet den 1. januar 1994 ved en sammenlægning mellem HAF Odense, HAF Nyborg og DKA Odense.

 

FOA og PMF 

Den 25. januar 2005 fik forbundet nyt navn: FOA - Fag og Arbejde. Det nye navn var resultatet af en fusion mellem Pædagogisk Medhjælperforbund og Forbundet af Offentligt Ansatte.

Fusionen på landsplan trådte i kraft den 25. januar 2005. Lokalt er fusionen endnu ikke gennemført.

 

Servicesektoren 

Den 4. maj 2017 valgte medlemmerne af Kost- og Servicesektoren samt Teknik- og Servicesektoren i FOA Odense at sammenlægge de to sektorer til én sektor, Servicesektoren.