Hvilke faggrupper dækker FOA Odense?

     
Service (Kost-Service) Pædagogisk
Husassistenter

Kantineledere

Køkkenmedhjælpere

Rengøringsassistenter

Rengøringsledere

Serviceassistenter

Servicemedarbejdere

Ung i huset/au-pair m.fl.


Centrale pladsanvisere

Dagplejeledere og -assistenter

Dagplejepædagoger

Dagplejere

Omsorgsmedhjælpere

Pædagogiske assistenter (døgn)

Pædagogiske konsulenter

Social-Sundhed Service (Teknik-Service)

Beskæftigelsesvejledere

Fodterapeuter

Handicaphjælpere

Hjemmehjælpere

Hjemmehjælpsledere/gruppeledere

Neurofysiologiassistenter

Plejehjemsassistenter

Plejehjemsledere/assisterende ledere 

Plejere/plejeassistenter

Social- og sundhedsassistenter/elever

Social- og sundhedshjælpere/elever

Sygehjælpere

Portører

Tilsynsførende assistenter

Værkstedsassistenter/-ledere

Ledende servicepersonale

 

 

 

 

 

Ambulanceassistenter og -behandlere 

Arbejdsformænd

Arbejdsledere

Badepersonale

Beredskabsmestre og -assistenter

Biblioteksbetjente

Brandmænd

Brandpersonale

Bybuschauffører

Idrætsassistenter

Maskinformænd

Paramedicinere

Parkering

Rådhusbetjente

Sygetransportreddere

Søfart

Tekniske servicemedarbejdere

Trafikoverordnede

Vejformænd ved kommuner


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du er i tvivl, er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 46 97 18 00.