Elever og a-kassen

A-kassen - dit økonomiske sikkerhedsnet

Færdig med uddannelsen og hvad så?

Hvad nu, hvis du ikke har fået arbejde? Hvem kan få dagpenge?

 

​Hvis din uddannelse har varet mindst 18 måneder:

Hvis din uddannelse varer mindst 18 måneder, kan du melde dig ind i A-kassen, når uddannelsen slutter.

Det kræver, at A-kassen modtager din indmeldelse senest 14 dage efter, uddannelsen er afsluttet. Hvis du ikke overholder fristen, kan du tidligst få dagpenge, når du har været medlem af A-kassen i et år.

Som nyuddannet er du først berettiget til dagpenge 1 måned efter, din uddannelse er afsluttet.

Såfremt du har været medlem af en A-kasse i minimum 1 år inden du er færdig med din uddannelse, undgår du perioden på 1 måned, hvor du ikke er berettiget til dagpenge.

 

Hvis din uddannelse har varet mindre end 18 måneder:

For at få ret til dagpenge, skal du samlet have haft en indtægt på kr. 228.348 (2018-sats) indenfor de seneste 3 år (36 måneder), fra du meldte dig ledig.

Du kan dog højst medregne kr. 19.029 pr. måned (2018-sats). Har du en høj månedsløn, vil du derfor være 12 måneder om at optjene ret til dagpenge. Har du en løn, der er lavere end kr. 19.029, vil du være længere tid end 12 måneder om at optjene ret til dagpenge.

Vær opmærksom på, at det kun er arbejde og indtægt, du har optjent i en periode, hvor du var medlem af en A-kasse, der giver dagpengeret. Arbejdet skal desuden være udført på ordinære løn- og ansættelsesvilkår, og det skal være indberettet til Skat.

Social- og sundhedsuddannelserne betragtes i den forbindelse som arbejde, fordi du får elevløn under uddannelsen. Derfor kan det være en god idé at melde sig ind i A-kassen, når uddannelsen starter.

Er du social- og sundhedshjælper og deltager i uddannelsen som led i et revalideringsforløb, og derfor modtager supplerende ydelse fra kommunen, betragtes uddannelsen IKKE som arbejde, og derfor er du muligvis ikke berettiget til at modtage dagpenge efter endt uddannelse.

Kontakt A-kassen, så du kan få klarhed over netop din situation.

 

Efterløn

Hvis du er fyldt 30 år, skal du afgøre med dig selv, om du ønsker at være med i efterlønsordningen.