Generalforsamling 2021

Kære medlem

Godt nytår.

Pædagogisk sektors generalforsamling 21/1-2021 er udsat/suspenderet på baggrund af Corona-situationen i Danmark.

Der er ikke kommet nogle indkomne forslag.

Der er ikke nogle modkandidater til de opstillede poster, så de opstillede er valgt.

Der vil blive afviklet en generalforsamling/dialogforum om de politisk målsætninger, beretning og aktuelle emner, når Corona-situationen er kommet under kontrol. Mødet vil blive varslet og indkaldt elektronisk med 14 dages varsel.

I den givne situation - pas godt på jer selv.

Indkaldelse (pdf)

Skriftlig beretning (pdf)

Referat (pdf)