Bestyrelsen for pædagogisk sektor i FOA Nordsjælland

Bestyrelsens sammensætning 2021

Sektorformand

Annegrethe Soelberg Thomsen - FOA Nordsjælland

Næstformand
  Steffen Goldschmidt - Hillerød kommune

Bestyrelsesmedlemmer

Jens Nybo Rasmussen Børneinstitution Rudersdal

Charlott La Cour Nielsen - Dagplejen Gribskov 

Cristina Coppa - Børneinstitution Helsingør

Elisa Korndal - Børneinstitution Fredensborg

Kristian Thinning Andersen - Børneinstitution Hørsholm

Susan Bøgh Jørgensen - Børneinstitution Hørsholm 

Susanne Andreasen - Dagplejen Hillerød

Tobias L. Pedersen - Børneinstitutioner Hillerød 

Sekretær

Lykke Larsen - FOA Nordsjælland