Bestyrelsen for pædagogisk sektor i FOA Nordsjælland

Bestyrelsens sammensætning 2021/2022

Sektorformand

Annegrethe Soelberg Thomsen - FOA Nordsjælland

Næstformand

 Steffen Goldschmidt - Hillerød kommune

Bestyrelsesmedlemmer

Jens Nybo Rasmussen Børneinstitutioner Rudersdal

Charlott La Cour Nielsen - Dagplejen Gribskov 

Cristina Coppa - Børneinstitutioner Helsingør

Elisa Korndal - Børneinstitutioner Fredensborg

Susan Bøgh Jørgensen - Børneinstitutioner Allerød

Susanne Andreasen - Dagplejen Hillerød

Tobias L. Pedersen - Børneinstitutioner Hillerød 

Camilla Holm Carlsen - Børneinstitution Rudersdal

Lisbeth Haagensen - Børneinstitution Hørsholm

Jane Randmose - Allerød Dagpleje

Jonas Even Masri-Pedersen - Sophienborg skolen Hillerød

Sekretær

Lykke Larsen - FOA Nordsjælland