Lønprojekt i FOA

FOA Nordsjælland har igennem flere år oplevet at FOAs faggrupper, der er omfattet af lokalløn, ikke får del i disse lønmidler

Det betyder, at medlemmerne ikke får det de har krav på. Med baggrund heri, er FOA Nordsjælland begyndt et omfattende arbejde med at få del i disse lokale lønmidler.

 

Vi vil derfor over de næste par år, gennemgå alle medlemmers lønforhold, og efterfølgende indlede forhandlinger med arbejdsgiverne for at få del i de pågældende lønmidler.

 

Statistisk set har vi kun del i ca 3,3 %, men efter vores opfattelse burde det ligge på det dobbelte. I statistikkerne kan vi se, at andre faggrupper har en langt højere andel i procent, eks. de der arbejder tæt på cheferne - det billede vil FOA Nordsjælland gerne have ændret.

 

Lokalløn har gennem tiderne været et samtaleemne, som har delt os lidt – nogle er imod, andre ikke. Men FOA Nordsjælland gør noget nu, da vores medlemmer skal have andel i de lokale lønmidler.

 

Lokalløn bruges også, når vi skal starte på nyt job. Desværre er det ikke let at opnå en tilfredsstillende løn, og det er derfor vigtigt, at vi ved hver nyansættelse beder om forhandling. Det er enten den lokale tillidsrepræsentant eller FOA Nordsjælland, som afdeling, der i samarbejde med jer forhandler. Det skal I huske at benytte jer af.

 

Vi vil løbende holde alle medlemmer informeret om, hvordan lønprojektet kører.

 

 

Lene Lindberg
Afdelingsformand