Skal du ikke i gang med noget uddannelse? Eller et kursus?

Skal du ikke i gang med noget uddannelse? Eller et kursus? Eller måske have noget hjælp til at føle dig helt klar til at sidde på skolebænken igen? Jo! Selvfølgelig skal du det og FOA Nordsjælland vil rigtig gerne hjælpe dig med at få dine uddannelsesønsker opfyldt.

Vi holder uddannelsescaféer, som er et åbent hus, hvor du kan kigge forbi i forskellige tidsrum og få svar på alle typer spørgsmål omkring uddannelse.

Den næste dato 14. december kl. 16:30-18:00. Du er meget velkommen til at kigge forbi FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød.

Pædagogisk sektor
Hvis du ønsker uddannelsen til pædagogisk assistent med start den 22. februar 2023, så er fristen for tilmelding til EUV 1 den 1. december 2022. Det når du måske ikke - MEN er du alligevel interesseret, så kontakt meget gerne sektorformand Annegrethe Soelberg Thomsen på athom@foa.dk, hvis du har brug for hjælp eller vejledning. Der er også mulighed for at starte på uddannelsen til august 2023, og ønsker du det er det en god idé, at du allerede nu kontakter din TR, FTR eller Annegrethe.

Servicesektoren
Er du interesseret i uddannelsen til serviceassistent, så er der mulighed for at starte op i starten af 2023. Vi anbefaler, at du tager fat i lærepladskonsulent på UNord Rikke Recinos Jensen, rrj@unord eller moil 91 33 00 16. Hun kan hjælpe dig i gang og har en masse nyttig information om indholdet af uddannelsen. 

Akademiuddannelse på Københavns Professionshøjskole
Som social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper kan du deltage i videreuddannelsesaktiviteter og få papir på dine kompetencer og blive endnu klogere og fagligt kompetent inden for dit fag. På Københavns Professionshøjskole kan du tilmelde dig moduler på Akademiuddannelse i Sundhedspraksis, som giver dig nye karrieremuligheder inden for dit fag.

 

Følgende moduler er blevet afholdt på Københavns Professionshøjskole inden for det seneste år:

Pædagogik og Kommunikation – her er der fokus på kommunikationsteori og pædagogisk teori, som kan omsættes til praksis, fx i arbejdet som praktikvejleder med elever eller studerende – og i forhold til generelle undervisnings- og formidlingsaktiviteter.

Kvalitetsudvikling og dokumentation – her er der fokus på at bidrage til sikkerhed og kvalitet i det social- og sundhedsfaglige arbejde. I kan fx arbejde med at kvalitetsudvikle praksisnære problemstillinger i samarbejde med kolleger, borgere/pårørende og samarbejdspartnere.


Følgende moduler er ved at blive udviklet til hospitaler i Region Hovedstaden:

Sammenhængende forløb
Her er der fokus på koordinering i tværfaglige og tværsektorielle indsats​er, på tværfagligt samarbejde, på borgere/pårørendes oplevelse af sammenhæng og redskaber til at understøtte det​ og også på betydningen ag kommunikation for samarbejde i sammenhængende forløb​.

Multikompleksitet
Her er der fokus på bl.a. multisygdom​ og på nødvendighed af redskaber til at prioritere opgaver i fht.. den enkelte borgers eller patients samlede livssituation​. Her er også fokus på arbejde med at styrke borger eller patients handlekompetence.

Til januar 2023 udbydes modulet ”Professionel praksis” med fokus på følgende
”Udvikling af kompetencer til at håndtere praksisnære problemstillinger og håndtere handlinger i det tværprofessionelle samarbejde. Deltagerne lærer at samarbejde med borgeren ud fra borgerens behov og samtidig forholde sig til borgerens situation som bruger af social- og sundhedsvæsenet.”

Modulet starter d. 18. januar 2023 og der er tilmeldingsfrist primo december 2022. Det er dog muligt at tilmelde senere også, frem mod opstart.

I kan læse om modulet her

Hvordan gør I?
Det er muligt at tilmelde sig et modul som enkeltmedarbejder eller med nogle kolleger fra ens arbejdsplads, men man kan også lave et hold på tværs af fx forskellige plejecentre eller hjemmeplejeområder, ellers på tværs af afdelinger på et hospital.

  • ​Du kan læse mere om Akademiuddannelse i sundhedspraksis her
  • Du kan tilmelde dig et informationsmøde – som afholdes online her

Du er altid velkomne til at kontakte os omkring videreuddannelse, hvad enten det drejer sig om moduler, kurser eller i det hele taget en dialog om kompetenceudvikling på sundhedsområdet.

Uddannelseskonsulent Marie-Louise Sederberg: Mlse@kp.dk eller mobil 51380584 

Uddannelseskonsulent Henrik Wiben: hwib@kp.dk eller mobil 51632679