Fra venstre: Louise Thomsen, Ann Dorthe Buus Sørensen og Louise Klarborg Bach.
Fra venstre: Louise Thomsen, Ann Dorthe Buus Sørensen og Louise Klarborg Bach.
Foto: Inge-Marie Krøier

Aktivitet Nord skabte stjernestunder i en coronatid

I en tid med corona er der små solstrålehistorier som bare venter på at blive fortalt. En af dem er den glæde som aktivitetsmedarbejdere har skabt på plejecentre i Aalborg Kommune i den tid de har været lånt ud fra deres oprindelige jobs.

Ann Dorthe og hendes kolleger fra Aktivitet Nord endte nemlig med at gøre en kæmpe forskel for de ældre på plejecentrene, da de var færdige med at køre værnemidler ud til kollegerne. Spørger du de ansatte som blev lånt ud, så har det været en stor succes, og de har givet isolerede borgere små stjernestunder i en tid, hvor de ikke kunne få besøg af pårørende. 

Det hele startede med en nedlukning af aktivitetscentrene, hvor aktivitetsmedarbejderne i første omgang blev sendt hjem, og derefter fik de til opgave at køre værnemidler ud til kommunens arbejdspladser, en opgave der siden blev overtaget af beredskabet. 

Backup for plejecentrene
Ann Dorthe Buus Sørensen og Louise Klarborg Bach fortæller, at de startede med at blive oplært i en kompetencebank omkring påske. De skulle stå til rådighed, hvis nogle af deres kolleger på plejehjemmene blev ramt af corona.

Ann Dorthe fortæller, at de fleste af aktivitetsmedarbejderne i forvejen er faglærte, så de skulle blot opdateres og stå klar, hvis smitten blev alarmerende. I mellemtiden blev der iværksat et initiativ, hvor de skulle arbejde i ’Bedre ældreliv’. Alle plejecentre takkede ja til at modtage en aktivitetsmedarbejder som kunne gøre en forskel i en tid, hvor besøg var udelukket.

Et initiativ i hele Aalborg Kommune
I begyndelsen foretog de tryghedsopkald til de borgere der i forvejen kommer på aktivitetscentrene. Den medarbejder med den bedste relation til borgeren foretog opkaldet og forsøgte at få et indblik i deres velbefindende. Situationen var den, at mange borgere havde været afskåret fra at være en del af sociale fællesskaber - også dem på aktivitetscentrene. Medarbejderne kunne gennem telefonisk kontakt til borgeren hjælpe med flere udfordringer f.eks. guide borgen til at gå på e-reol via computeren for at høre lydbøger. De skabte også kontakt til købmænd, så de kunne få leveret varer og hjælp til andre ting.

Initiativerne på plejecentrene startede i april og maj, hvor også Ann Dorthe og Louise startede. De har været ansat med samme løn, men med færre timer end normalt, da det skulle passe med det tidsrum, hvor borgerne kunne være aktive.   

Projekt rabarber blev til en stjernestund
Nogle af de initiativer, de har sat i gang, er særdeles jordnære og handler om gåture, senior yoga og seniorsiddedans. Flere sagde prompte, at de var klar næste gang disse aktiviteter kom på banen.  Det handler om at få de ældre aktiveret, så de bruger kroppen og samtidig får en dialog i gang. Aktivitetsmedarbejderne havde, i modsætning til de fastansatte, tid til at sætte gang i kogning af rabarber som i fællesskab blev vasket og skåret. Det blev til en stjernestund som flere nævner uafhængig af hinanden. Duften og hyggen spredte sig og tiltrak mange beboeres opmærksomhed. Der blev grinet og alle blev aktiveret, og det er netop det ’Bedre ældreliv’ handler om. ”Jeg har selv arbejdet på et plejehjem i 16 år og må bare sige, at vi ikke havde tid til at aktivere de ældre som vi har gjort de seneste uger,” fortæller Louise. 

Udendørs træning
Flere har i perioden også anvendt DigiRehab som et centralt træningsredskab - også kendt som ”Træning før pleje”. Her udvikler man et træningsprogram til borgeren, og efter gennemgang af helbredssituationen har de trænet udendørs med borgeren, hvis det var muligt. Det har været et godt initiativ i en periode, hvor deres funktionsniveau typisk har været dalende på grund af færre aktiviteter og besøg. 

Ekstra hænder gør en stor forskel
”Vi aktivitetsmedarbejderne har gjort det, der sjældent er tid til. Lyttet, taget en snak og været ekstra nærværende, da vi ikke har haft opgaver som skulle dokumenteres eller overleveres. Jeg har fx haft tid til at give håndmassage og gøre en forskel, hvor jeg vurderede, at der var et behov,” fortæller Ann Dorthe med stor entusiasme. En særlig snak med en ældre herre gjorde et stort indtryk. Efter snakken med ham delte hun den positive samtale med de øvrige ansatte og fandt ud af, at de øvrige havde et knapt så positivt indtryk af ham, når han befandt sig i fællesområdet. Det indtryk var hun ikke farvet af, og derfor kunne hun fortælle, at han havde åbnet op under samtalen. En samtale, hvor der var tid til at se mennesket, og ikke kun borgeren der skulle have løst plejeopgaver. 

Ekstra hænder har skabt en særlig ro
Louise Thomsen, som er leder af Aktivitet Nord kan ikke understrege nok, hvor glad hun er for at se aktivitetsmedarbejderne i fuld vigør i en svær tid. Hun vurderer, at de ansatte har været med til at skabe en særlig ro hos borgerne med deres nærvær og de smil de har frembragt på plejehjem i hele Aalborg Kommune. ”En hjemsendelse på grund af corona blev til ’Bedre ældreliv’, og medarbejderne har gjort en stor forskel med de stjernestunder de har skabt, når de fx har bagt vafler, skåret rabarber eller bowlet” udtaler Louise. Typisk har de ansatte været på plejehjemmene tre dage om ugen fra kl. 9-15 – altså i den tid, hvor flest beboere er vågne.

`Bedre ældreliv’ fandtes også før corona-tiden, men på dette tidspunkt var der tale om langt færre timer pr. plejehjem. Fremadrettet har plejehjemmene dog mulighed for at tilkøbe flere af denne typer ydelser.

 Bedre ældreliv 

Det blev til flere gåture i det sommerlige forårsvejr for aktivitetsmedarbejderne og plejehjemmets beboere.

Skriv en kommentar på Facebook