Teknik- og Servicesektoren i FOA Midt- og Vestjylland

Teknik- og servicesektoren repræsenterer medlemmer, der primært er ansat på institutioner inden for skole, ældre, bibliotek og fritidsområdet i kommuner og regionen som afdelingen dækker.

Sektorens arbejdsopgaver:

• Alle faglige sager indenfor sektorens område
• De overenskomstspørgsmål, som vedrører sektoren
• Indhentning af specielle overenskomstkrav
• Faglige og organisatoriske tiltag indenfor sektorens område
• Områdets egne faglige uddannelser
• Informationsarbejde overfor medlemmerne