Pædagogisk sektor i FOA Midt- og Vestjylland

Pædagogisk sektor repræsenterer medlemmer, der primært er ansat som dagplejere, pædagogmedhjælpere, dagplejeledere, dagplejepædagoger og omsorgsmedhjælpere.

Sektorens arbejdsopgaver er blandt andet:

• Alle faglige sager indenfor sektorens område
• De overenskomstspørgsmål, som vedrører sektoren specielt
• Indhentning af specielle overenskomstkrav
• Faglige og organisatoriske tiltag indenfor sektorens område
• Informationsarbejde overfor medlemmerne