Afdelingsformand Susanne Andersen på stiftende generalforsamling den 29-03-2022

Generalforsamlinger i FOA Midt- og Vestjylland

Generalforsamlingen er FOA Midt- og Vestjyllands øverste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes hvert andet år inden udgangen af 1. kvartal efter en lovbestemt dagsorden.

Der er her du som medlem har indflydelse på afdelingens økonomi, valg af bestyrelsesmedlemmer samt beslutning omkring arbejdet i afdelingen.

 1. ordinære generalforsamling den 21. marts 2024

 Stiftende generalforsamling den 29. marts 2022