FO-dage/Søgnehelligdage

FO - Frihed i henhold til Overenskomst=SH-frihed - Søgnehelligdagsfrihed. Ja - kært barn har mange navne 

I et kalenderår er der 10 søgnehelligdage:

  • Skærtorsdag
  • Langfredag
  • 2. påskedag
  • Kristi Himmelfartsdag
  • Store Bededag
  • 2. pinsedag
  • Juleaften (24/12 gælder reglerne for søgnehelligdage først fra dagvagtens begyndelse)
  • Juledag
  • 2. juledag
  • 1. nytårsdag

Forårets helligdage ligger på de samme ugedage år efter år, mens jule- og nytårsdage kan falde på alle ugens dage. Her bemærkes at søgnehelligdage der falder på søndage ikke udløser FO-frihed, men almindelig honorering for søndage.

Nedskrivning i timer 
Reglerne for søgnehelligdagene er således, at uanset hvilken vagt/frihed du måtte have på en af de omtalte helligdage så nedskrives arbejdstiden efter devisen:
 
Ugentligt timetal divideret med 5 arbejdsdage=antal timer til nedskrivning
 
Altså ligegyldigt om helligdagen er en arbejdsdag, planlagt fridag, afspadseringsdag, stregdag/0-dag, sygedag eller under barsel, så optjenes der timer til nedskrivning.
 
Nedskrivningen skal i henhold til overenskomsten ske i tidsrummet  op til 4 uger før helligdagen og senest 3 måneder efter helligdagen.

Det tekniske 
Nedskrivningen for FO/SH foregår ved at de timer man godtgøres for denne dag fratrækkes det normtimetal man er ansat på. Altså hvis man er ansat 37 timer ugentligt og har en normperiode på 4 uger vil timetallet være 148,0 timer (37,0 timer x 4 uger=148 t.). Hvis man så har en periode med 2 søgnehelligdage vil nedskrivningen være 2x7,4 timer=14,8 timer. Det antal timer der så er tilbage til at vagtplanlægge den 4 ugers periode med er 148,0 timer - 14,8 timer=133,2 timer. Derfor kan det forekomme at der står FO/SH ud for en 0/stregdag fordi timerne allerede er nedskrevet.

Hvornår optjenes der FO/SH frihed
FO/SH optjenes som sagt for hver helligdag i kalenderåret - (undtaget de der falder på søndage) - uanset hvad dagen kaldes på vagtplanen omtalte dag. Det medfører også at nedskrivningen/afviklingen af de optjente timer kan ske på andet end arbejdsdage, dog ikke på planlagte fridage. Nedskrivningen sker også på 0-dage, sygedage og under barsel, så længe det er planlagt efter arbejdstidsreglen der omhandler at den ansatte skal kende sin vagtplan 4 uger frem.

Du kan også blive klogere på FO-dage og Søgnehelligdage ved at klikke ind og se de to små film der er at finde i linket:

Vejledning og film om søgnehelligdage