Arbejdstidsbestemte tillæg

Arbejdsbestemte tillæg

Gældende for ansatte på social- og sundhedsoverenskomst, samt husassistentoverenskomst.

Hvornår betales der arbejdstidsbestemte tillæg (fx aftentillæg, nattillæg og weekendtillæg) under fravær?

Fraværstype:                                         Betales tillæg:

Afspadsering                                          Nej

FO-dage                                                Nej

Barns 1. og 2. sygedag                           Nej

Omsorgsdag                                          Ja

Ferie                                                     Ja

Sygdom                                                Ja

I den lønnede del af barselsorlov             Ja